TKP/ML’nin, “Birleşik Uluslararası Maoist Konferans (UMIC) Deklarasyonu”na Yönelik Değerlendirmesi

Proleter Enternasyonalizme İlişkin Bakış Açımız Ve Uluslararası Komünist Hareketin Tarihsel Deneyimlerinden Yola Çıkarak Günümüzde Proletaryanın Enternasyonal Hareketinin (PEH) Kendisini Hangi İdeolojik-Politik Ve Örgütsel Zemin Üzerinden Tanımlaması Gerektiği Üzerine Genel Hatlarıyla Bir Değerlendirme. İçerisinde yaşadığımız emperyalist kapitalist sistem yirminci yüzyılın başlarında en temel karakteristik özellikleriyle kendisini belirgin hala getirdiğinde, Lenin tarafından “ayakları kilden bir heykel” ve … Okumaya devam et TKP/ML’nin, “Birleşik Uluslararası Maoist Konferans (UMIC) Deklarasyonu”na Yönelik Değerlendirmesi